Manual de bones pràctiques en la gestió de residus

15 Desembre 2014 | transport de residus
/img/blog/transambiental-96553-med.jpg

Establir un manual de bones pràctiques per a la correcta gestió de residus representa un esforç desenvolupat per una empresa per millorar el servei que ofereix.

Les mesures orientades a la minimització dels residus generats per pèrdues sistemàtiques o accidentals es caracteritzen per no requerir grans canvis tècnics ni interferir en el procés productiu. Se centren en lleugeres modificacions en els processos que amb un baix cost aconsegueixen resultats en breu espai de temps.

 

A més de les mediambientals té molts més avantatges per aplicar bones pràctiques en la gestió de residus: Millorar les condicions de seguretat laboral, augmentar la motivació dels empleats i involucrar-los en la gestió mediambiental, i principalment un increment en la productivitat.

Alguns exemples de bones pràctiques en l'àmbit de la logística:

 • Adequar la zona d'emmagatzematge de matèries perilloses de manera que resulti ordenada, accessible, que faciliti la detecció de fuites i que compleixi les mesures de seguretat.
 • Establir procediments per a les operacions de càrrega i descàrrega, transport intern i transferència.
 • Mantenir contenidors, bidons i tancs tancats.
 • Establir programes de manteniment i procediments per realitzar controls dels bidons i els tancs.
 • Utilitzar tancs d'emmagatzematge i contenidors seguint les recomanacions del fabricant, i només per al seu propòsit inicial.
 • És recomanable instal·lar en tots els tancs, alarmes de sobreeiximent i vàlvules de seguretat per a casos de fuga.
 • En l'emmagatzematge, assegurar que es mantenen les distàncies entre productes incompatibles. Disposar de fulls de seguretat i de procediments d'actuació.
 • Evitar emmagatzemar contenidors usats, buits o parcialment plens.
 • Realitzar inspeccions dels magatzems i així evitar que s'emmagatzemin productes no utilitzables.
 • Identificar i etiquetar adequadament tot, assegurar una traçabilitat dels envasos.
 • Establir plans de control sobre la caducitat dels productes.

Comunicació Transambiental.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts d'interès. Aceptar